Test Kruskala Wallisa

ZnalezioneOceniliśmy różnice w odpowiedziach między dwiema ankietami za pomocą nieparametrycznego testu Kruskala Wallisa. W przypadku kolejnych analiz stworzyliśmy binarne zmienne zależne z 5-punktowych odpowiedzi skali, łącząc respondentów, którzy zgodzili się lub zdecydowanie zgodzili się na jedną grupę (którą nazywamy uzgodnioną) i łącząc wszystkie pozostałe odpowiedzi jako drugą grupę (ani nie zgadzam się, nie zgadzam się, zdecydowanie się nie zgadzam). Następnie zastosowaliśmy testy χ2 w celu zbadania, w jaki sposób odpowiedzi były zróżnicowane w zależności od tego, w jaki sposób niektórzy lekarze decydowali o swoim wyborze (określony, prawdopodobny lub niepewny) oraz (1) między lekarzami, którzy byli lub nie byli specjalistami szkolącymi (2). między lekarzami, którzy ukończyli szkołę medyczną (tj. ci, którzy ukończyli inne stopnie naukowe przed ukończeniem szkoły medycznej) i (3) między mężczyznami i kobietami. Używamy poprawki Bonferroni, aby dostosować się do wielokrotnego testowania (p = 0,004).
[przypisy: vegantalgin, lek doreta, dieta przy dnie moczanowej tabela ]
[hasła pokrewne: vegantalgin, lek doreta, dieta przy dnie moczanowej tabela ]